themes/bobi2016

Regelbunden skötsel håller din BOBI i fint skick

Postlådorna placeras ofta på gatusidan där de utsätts för föroreningar från trafik och miljö, t ex salt, smuts och sot. Tillsammans med surt regn, solens UV-strålning och vinterförhållanden belastar orenheterna postlådorna rejällt under sin livstid.

För att garantera en funktionell postlåda med fint utseende och lång livslängd rekommenderas rengöring och skötsel
regelbundet, t ex varje höst.

Underhållsanvisning:

washTvätta med mildt rengöringsmedel (t ex diskmedel)

rinseSkölj väl...

dry...och torka ytan

waxYtan kan poleras med vanligt bilvax för att lättare hålla smuts borta. (Använd dock inte vax på en strukturerad yta)

oilSmörj låset med bra låsolja.

readyRegelbunden skötsel garanterar dig glädje av din postlåda i en lång tid.