themes/bobi2016

Montering på vägg, staket eller ställning

Om postlådan monteras på träyta behövs borrmaskin/skruvvred, 6 mm metallborrkrona och måttband.

Om postlådan monteras direkt på sten-, betong eller tegelvägg behövs också slagborrmaskin och stenborrkrona
samt passande fästen.

Mått för montering.

drill01

På baksidan finns markerade monteringshål. 

drill02Använd 6 mm metallborrkrona.

drill03Borra hålet upp med låga varv. Putsa hålet väl.

measure01

Höjden från inkastet till markytan skall vara ca. 1 m

fasten01Fästning på trävägg med bifogade skruvar.

keys01

Skriv upp nyckelns serienummer ifall
du behöver extra nycklar senare.