themes/bobi2016

Montering i marken med BOBI ROUND stativ

Vid monteringen behövs borrmaskin/skruvvred, 6 mm metallborrkrona, måttband och spade.

Mått för montering.

drill06På sidorna finns markerade monteringshål.

drill05Använd 6 mm metallborrkrona.

drill03Borra hålet upp med låga varv. Putsa hålet väl.

round01Postlåda och stativ fästs med ...

round02

... medföljande monteringsdelar.

dig01Gräv en grop på ca. 40 cm.

round03Postlådan med stativet ställs i gropen.

measure01Höjden från inkastet till markytan skall vara ca. 1 m

round04Gropen fylls med grus eller betong.

round05BOBI ROUND är kompatibel med alla runda BOBI postlådor ( ej med BOBI XPRESS eller BOBI BELLA) 

keys01Skriv upp nyckelns serienummer ifall du behöver extra nycklar senare.