themes/bobi2016

Gruppmontering i marken med BOBI LINK stativ

Vid monteringen behövs borrmaskin/skruvvred, 6 mm metallborrkrona, måttband och spade. Vid grundläggning används helst betong.

Måt för montering.

drill06På sidorna finns markerade monteringshål.

drill05Använd 6 mm metallborrkrona.

drill03Borra hålet upp med låga varv. Putsa hålet väl.

dig01Gräv en grop på ca. 40 cm.

link01Postlåda och stativ fästs ...

link02...ihop till en lådsamling.

link08Den färdiga lådsamlingen ställs i gropen.

link03Höjden från inkastet till markytan skall vara ca. 1 m

link05Se till att postlådorna står rakt.

link04Fyll gropen med betong.

link07BOBI LINK är kompatibel med alla "runda" BOBI postlådor ( ej med BOBI XPRESS eller BOBI BELLA)

keys01Skriv upp nyckelns serienummer ifall
du behöver extra nycklar senare.